Ruch

Pobudź swoje serce do szybszej pracy

Mamy swoje przyzwyczajenia i swoje preferencje; często ulegamy też wpływom najbliższego otoczenia. Dlatego im lepiej przystosujemy nasze otoczenie...