Edukacja

Jakie są czynniki ryzyka udaru mózgu?

...czyli o profilaktyce pierwotnej oraz czynnikach ryzyka i chorobach sprzyjających udarowi mózgu. Na dużą zachorowalność i dramatycznie wyso...

Edukacja

Udar mózgu – epidemiologia, statystyki

Wśród przyczyn zgonów w świecie udary mózgu zajmują drugie miejsce, w krajach rozwiniętych trzecie (po chorobach serca i nowotworach), a w Pols...

Edukacja

Udar mózgu – czy ja również mogę zachorować?

Niestety tak. Zwłaszcza jeśli nie dbasz o siebie i swoje ciało. Myślenie, że ryzyko wystąpienia udaru dotyczy tylko osób starszych i bardzo ...

Zadbaj o zdrowie

Udar mózgu – znaczenie prewencji. Redukcja czynników ryzyka – mały krok, duży efekt

Aż 80% zdarzeń sercowych i mózgowych można zapobiec poprzez odpowiednią zmianę stylu życia i edukację!!!   Poprzez redukcję...

Edukacja

Udar krwotoczny

Drugim, rzadziej występującym typem jest udar krwotoczny. Udar krwotoczny, występujący w 20% przypadków udaru mózgu, ...