Antypalenie

Papieros jako remedium na stres – teoria błędnego koła

Palę, bo mam dużo stresu. Papieros mnie uspokaja. Palenie mnie relaksuje, pozwala ukoić natłok myśli - słyszymy. Niestety, to nieprawda...