Edukacja

Udar niedokrwienny mózgu

Udar niedokrwienny należy do najczęściej występujących typów udarów mózgu. Udar niedokrwienny mózgu jest o wiele ...

Edukacja

Udar mózgu – definicja, klasyfikacja

Bardzo często w mowie potocznej spotyka się pojęcie „wylewu do mózgu” utożsamianego w społeczeństwie z udarem mózgu, ale nie jes...