Udar mózgu, bądź świadoma!

Udar mózgu stanowi jedną z głównych przyczyn chorobowości, umieralności oraz niepełnosprawności psychofizycznej, dodatkowo w Polsce notowany jest wzrost liczby nowych zachorowań. Czy jest możliwość odwrócenia tego trendu? Odpowiedź brzmi tak, występują bowiem czynniki ryzyka udaru podlegające modyfikacji.

Poznaj kilka podstawowych zasad modyfikacji stylu życia:

  1. Odpowiednio zbilansowana dieta zmniejsza ryzyko zachorowania na udar mózgu.
  2. Palenie tytoniu powoduje podwojenie ryzyka zachorowania na udar mózgu
  3. Regularna samokontrola ciśnienia tętniczego może w znaczącym stopniu przyczynić się do obniżenia ryzyka udaru mózgu. W przypadku wystąpienia granicznych wartości zaleca się prowadzenie jego regularnego monitorowania.
  4. Brak aktywności fizycznej przyczynia się do blisko trzykrotnego wzrostu ryzyka wystąpienia udaru mózgu. Ćwicz minimum 30 minut dziennie. Wybierz aktywność, która sprawia Ci największą przyjemność.
  5. Cukrzyca typu 2 zwiększa ryzyko zachorowania na udar mózgu. Kontroluj poziom glikemii i staraj się utrzymywać jej stężenie w granicach normy.

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ!