Regulamin

Regulamin Strony FitPolka.pl

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2023

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Strona internetowa FitPolka.pl (dalej „Strona”) jest prowadzona przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 182, 41-800 Zabrze, REGON: 278324069, NIP: 6482517005 (dalej „Fundacja”).
  2. Regulamin określa zasady korzystania z usług dostępnych na Stronie oraz warunki publikowania informacji.
  3. Korzystanie z Strony oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
  4. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o czym każdy użytkownik będzie informowany drogą elektroniczną.
 2. Rejestracja i zakładanie konta:
  1. Aby korzystać z pełnych funkcji Strony, użytkownik musi założyć konto, podając poprawne dane osobowe.
  2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość podanych informacji.
  3. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji lub zablokowania konta w przypadku naruszenia regulaminu.
  4. Użytkownik ma prawo usunąć swoje konto w dowolnym momencie.
  5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych wynikłą z nieprawidłowego korzystania z konta przez użytkownika.
 3. Zasady publikacji informacji:
  1. Użytkownik może publikować treści związane z treścią programu.
  2. Publikowane treści nie mogą naruszać praw autorskich, być niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierać treści niecenzuralne, propagować przemocy, nienawiści lub dyskryminacji.
  3. Fundacja zastrzega sobie prawo do moderacji treści i usunięcia materiałów niezgodnych z zasadami Strony.
  4. Użytkownik zgadza się na możliwość publikacji treści również na profilu społecznościowym Strony.
  5. Informacje publikowane na Stronie nie mogą być reklamą produktów lub usług, chyba że zostanie zawarta stosowna umowa z Fundacją.
 4. Ochrona prywatności:
  1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na Stronie.
  2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
  3. Fundacja zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych w celach statystycznych, analitycznych oraz marketingowych.
  4. Fundacja podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby chronić prywatność użytkowników.
 5. Odpowiedzialność:
  1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści, jakie publikuje na Stronie.
  2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań naruszających prawa innych użytkowników lub Fundacji.
  4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania ze Strony.
 6. Zakazane działania:
  1. Zakazane jest naruszanie zabezpieczeń Strony, przesyłanie wirusów, spamu lub podejmowanie innych działań szkodliwych dla Strony.
  2. Zakazane jest korzystanie z konta innego użytkownika oraz udostępnianie swojego konta innym osobom.
  3. Fundacja zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Strony w przypadku naruszenia regulaminu.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Zmiany w regulaminie:
  1. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
  2. Zmiany wchodzą w życie od momentu opublikowania na Stronie.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania regulaminu w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.
 8. Postanowienia końcowe:
  1. Niniejszy regulamin jest ważny od chwili opublikowania na Stronie.
  2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze Strony rozstrzygane są przez właściwe sądy powszechne.
  4. Kontakt z Fundacją możliwy jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie.
 9. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z regulaminem przed rozpoczęciem korzystania ze Strony FitPolka.pl.