Czynniki ryzyka zdrowotnego

Artykuły o zdrowym trybie życia, porady lekarskie jak dbać o swoje zdrowie i sylwetkę.

Czynnik ryzyka jest stanem lub zachowaniem przyczyniającym się do zwiększenia prawdopodobieństwa zachorowania lub odniesienia obrażeń. Chcąc w aktywny sposób dbać o swoje zdrowie powinnyśmy znać przyczyny chorób oraz czynniki ryzyka ich wystąpienia, umożliwi to wdrożenia działań profilaktycznych.

Modyfikowalne czynniki ryzyka zdrowia odnoszą się do takich czynników mających wpływ na ludzi, które można zmienić, aby poprawić ich stan zdrowia. Mogą one dotyczyć całych społeczeństw i wtedy zmiana w ich występowaniu będzie oddziaływać na całe populacje:

 • zanieczyszczenie powietrza,
 • dostęp do czystej wody i kanalizacji,
 • sytuacje społeczne.

Bądź mogą dotyczyć poszczególnych osób i zależeć wyłącznie od ich woli oraz zachowań:

 • palenie tytoniu,
 • spożywanie nadmiernej ilości alkoholu,
 • brak aktywności fizycznej,
 • sposób odżywiania,
 • stres,
 • nadwaga i otyłość,
 • cukrzyca,
 • nadciśnienie tętnicze.

Niemodyfikowalne czynniki ryzyka to takie uwarunkowania, których nie można zmienić:

 • rasa,
 • wiek,
 • płeć.

Ograniczenie narażenia na czynniki ryzyka może istotnie poprawić stan naszego zdrowia i przedłużyć nasze życie. Zauważ jak wiele z czynników zostało zakwalifikowanych do modyfikowalnych. W większości sytuacji sami jesteśmy w stanie zminimalizować lub całkowicie wykluczyć narażenie w celu poprawy i profilaktyki zdrowia.