Zatorowość płucna – definicja, przyczyny, objawy

Zatorowość płucna

Zatorowość płucna polega na zamknięciu lub zwężeniu tętnicy płucnej przez materiał zatorowy. Wspólnie z zakrzepicą żył głębokich stanowi manifestację żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, trzeciego co do częstości schorzenia sercowo naczyniowego. Według aktualnych szacunków, w Polsce na zatorowość płucną zapada 36 000 pacjentów rocznie. W przebiegu nieleczonej zatorowości płucnej umiera nawet 30% osób. W przypadku włączenia odpowiedniego leczenia, ryzyko zgonu można zredukować nawet do 3%. Tak więc odpowiednio szybkie rozpoznanie i podanie leków jest niezwykle ważne.

Objawy zatorowości płucnej

W związku z często bezobjawowym przebiegiem lub niecharakterystycznymi objawami, zatorowość płucna stanowi wyzwanie diagnostyczne. Objawy zazwyczaj pojawiają się nagle, najczęściej jest to duszność ból w klatce piersiowej zazwyczaj kłujący, nasilający się przy głębokim oddychaniu, suchy kaszel, odkrztuszanie krwi (krwioplucie), zasłabnięcie, omdlenie lub nawet zatrzymanie krążenia. U 1/3 chorych występują objawy zakrzepicy żył głębokich takie jak jednostronny obrzęk i ból kończyny, nadmierne jej ucieplenie czy nawet gorączka. Objawom zatorowości płucnej często towarzyszy przyspieszenie oddechu i akcji serca. W przypadku podejrzenia zatorowości płucnej konieczna jest pilna wizyta u lekarza w celu oceny ryzyka i włączenia odpowiedniego leczenia.

Przyczyny zatorowości płucnej

Najczęstszą przyczyną zatorowości płucnej jest przedostanie się skrzeplin z żył głębokich kończyn dolnych. U chorych na zakrzepicę żył głębokich ryzyko zatoru płucnego waha się w granicach 20 do nawet 50% w przypadku braku odpowiedniego leczenia. Rzadziej materiałem zatorowym jest płyn owodniowy, powietrze, tłuszcz, masy nowotworowe lub ciała obce. Częściej na zatorowość zapadają osoby starsze, otyłe, z chorobami przewlekłymi, po przebytych operacjach i urazach.

Źródła:

Andrzej Szczeklik (red.): Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2011. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2011, s. 462-467. ISBN 978-83-7430-288-3

Konstantinides S i wsp. Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i postępowania w ostrej zatorowości płucnej w 2014 roku. Kardiologia Polska 2014; 72, 11: 997–1053; DOI: 10.5603/KP.2014.0211