Edukacja

Udar mózgu – epidemiologia, statystyki

Wśród przyczyn zgonów w świecie udary mózgu zajmują drugie miejsce, w krajach rozwiniętych trzecie (po chorobach serca i nowotworach), a w Pols...