Udar mózgu – definicja, klasyfikacja

Artykuły o zdrowym trybie życia, porady lekarskie jak dbać o swoje zdrowie i sylwetkę.

Bardzo często w mowie potocznej spotyka się pojęcie „wylewu do mózgu” utożsamianego w społeczeństwie z udarem mózgu, ale nie jest to pojęcie prawidłowe i nie należy go stosować jako ekwiwalent terminu „udar mózgu”. Dlaczego? I co to właściwie jest udar mózgu?

Według definicji udar mózguto nagłe wystąpienie ogniskowych lub uogólnionych zaburzeń czynności mózgu (patrz: objawy udaru mózgu), które jeśli nie doprowadzą wcześniej do zgonu, trwają dłużej niż 24 godzinyi spowodowane są regionalnym uszkodzeniem tkanki mózgowej wynikającym z przyczyn naczyniowych.

Zbyt skompilowane? Już tłumaczymy…

Mózg człowieka składa się z dwóch półkul (które podzielono na płaty czołowe, ciemieniowe, skroniowe, płat potyliczny) oraz móżdżku i pnia mózgu. Każda z tych części mózgu odpowiedzialna jest za jakieś określone funkcje związane z naszym funkcjonowaniem od najbardziej podstawowych czynności jak oddychanie (pień mózgu) po bardzo złożono funkcje jak np. myślenie abstrakcyjne (płat czołowy). I tak np. płat potyliczny odpowiada za widzenie a jego uszkodzenie ogniskowe może skutkować zaburzeniami widzenia, czytania i pisania; płaty skroniowe odpowiadają za odbiór wrażeń słuchowych a ich uszkodzenie może powodować nierozumienie mowy; płaty czołowe odpowiadają zaczynności ruchowe oraz wyższe funkcje psychiczne a ich uszkodzenie może doprowadzić do zaburzeń ruchu (paraliż, niedowład) lub zaburzeń zachowania i osobowości. Mózg jest bogato unaczyniony i każda ze wspomnianych części mózgu zaopatrywana jest w krew przez odpowiednie tętnice.  Niestety komórki nerwowe są bardzo podatne na uszkodzenie, do czego w przypadku udaru mózgu dochodzi w związku z nieprawidłowością w obrębie naczyń doprowadzających do niego krew.

 

Do różnego stopnia uszkodzenia mózgu może dojść zarówno w wyniku „niedotlenienia mózgu”, czyli bardziej fachowo mówiąc niedokrwienia mózgu(w wyniku np. ograniczenia napływu krwi do mózgu przez bardzo zwężoną/zatkaną tętnicę mózgową lub szyjną) i wówczas mamy do czynienia z  tzw. udarem niedokrwiennym mózgu

lub

w wyniku krwawieniaz naczynia do tkanki mózgowej (np. w przypadku pęknięcia tętniaka tętnicy mózgowej) i wówczas mamy do czynienia z udarem krwotocznym mózgu. Tylko i wyłącznie do tego drugiego, rzadszego typu udaru mogłoby mieć zastosowanie określenie „wylew do mózgu”, ale już wiemy, że jest to sformułowanie potoczne i nie należy go stosować.