Udar krwotoczny

Artykuły o zdrowym trybie życia, porady lekarskie jak dbać o swoje zdrowie i sylwetkę.

Drugim, rzadziej występującym typem jest udar krwotoczny.

Udar krwotoczny, występujący w 20% przypadków udaru mózgu, jest niestety zazwyczaj jeszcze bardziej dewastujący niż udar niedokrwienny. Do krwawienia może dojść w wyniku uszkodzenia lub rozerwania naczynia mózgowego, co w konsekwencji prowadzi do przedostania się krwi do tkanki mózgowej tzw. krwawienie śródmózgowe (15%, najczęściej jest to powikłanie nadciśnienia tętniczego) lub do przestrzeni pomiędzy mózgiem a czaszką tzw. przestrzeni podpajęczynówkowej (5%, najczęściej jest to powikłanie tętniaka).