Udar niedokrwienny mózgu

Artykuły o zdrowym trybie życia, porady lekarskie jak dbać o swoje zdrowie i sylwetkę.

Udar niedokrwienny należy do najczęściej występujących typów udarów mózgu.

Udar niedokrwienny mózgu jest o wiele częstszy, występuje w 80% przypadków udaru mózgu. Do niedokrwienia tkanki mózgowej dochodzi w wyniku zwężenia/zamknięcia tętnicy doprowadzającej krew do danego obszaru w mózgu (może to być tętnica wewnątrzmózgowa lub tętnica doprowadzająca krew do głowy np. tętnica szyjna) i/lub w skutek „zaburzeń hemodynamicznych”, czyli powodujących zwolnienie/zaburzenie przepływu krwi do mózgu (np. skrzeplina, zator, słaby rzut serca). Takie niedokrwienie, czyli zmniejszenie lub brak napływu krwi do danego obszaru, prowadzi do zaburzenia dostarczania substancji odżywczych i tlenu do komórek nerwowych, a w następstwie ich uszkodzenia, nawet obumarcia.

Co to znaczy w praktyce? Np. jeśli dany pacjent ma zaawansowane zmiany miażdżycowe w tętnicach szyjnych lub mózgowych to tak jak w przypadku zawału serca może dojść do zatkania takiego istotnie przewężonego naczynia np. przez skrzeplinę co spowoduje, że krew nie dopłynie w ogóle lub w bardzo ograniczonym stopniu do danego obszaru mózgu, w wyniku czego uszkodzeniu ulegną komórki nerwowe i zaburzone zostaną funkcje, za które odpowiedzialny jest dany obszar mózgu np. mowa, wzrok, chód itd. Stopień niesprawności po udarze zależy od wielkości i regionu niedokrwionego mózgu. Niestety im większy udar tym większe spustoszenie i mniejsze szanse na skuteczną rehabilitacje i powrót utraconych funkcji (patrz: skutki udaru mózgu). Nierzadko niestety udar prowadzi bezpośrednio do śmierci, jeśli dotyczy obszarów życiowo ważnych np. odpowiedzialnych za oddychanie.

Do udarów niedokrwiennych należą:

– udary zakrzepowo-zatorowe spowodowane zmianami miażdżycowymi (40%) – najbardziej typowy mechanizm powstania udaru został opisany powyżej,

– udary zatorowe spowodowane głownie zatorami pochodzenia sercowego (15% – 30%), najczęściej jako powikłanie migotania przedsionków (patrz: powikłania migotania przedsionków) oraz

– udary lakunarne w obrębie małych naczyń tętniczych mózgu (15% – 30%).

 

Ze względu na dynamikę i odwracalność objawów wyróżnia się trzy postacie kliniczne udaru niedokrwiennego:

  1. Przejściowy atak niedokrwienny mózgu (Transient Ischemic Attack, ang. TIA) to wystąpienie przemijających zaburzeń funkcji neurologicznych w wyniku ostrego niedokrwienia mózgu, ale objawy (patrz: objawy udaru mózgu) trwają od kilku minut do kilku godzin, jednak nie dłużej niż 24 godziny.
  2. Odwracalne niedokrwienie mózgu (Reversible Ischemic Neurological Deficit, ang. RIND), które oznacza wystąpienie objawów zaburzenia czynności mózgu utrzymujących się powyżej 24 godzin i cofających się przed upływem 21 dni.
  3. Dokonany udar niedokrwienny (Complete Ischemic Stroke, ang. CSI), oznaczający wystąpienie trwałego zaburzenia funkcji mózgu.

U