Edukacja

Udar mózgu, bądź świadoma!

Udar mózgu stanowi jedną z głównych przyczyn chorobowości, umieralności oraz niepełnosprawności psychofizycznej, dod...

Edukacja

Tydzień dla serca

Edukacja

Czynniki ryzyka zdrowotnego

Czynnik ryzyka jest stanem lub zachowaniem przyczyniającym się do zwiększenia prawdopodobieństwa zachorowania lub odniesi...

Edukacja

Jakie są czynniki ryzyka udaru mózgu?

...czyli o profilaktyce pierwotnej oraz czynnikach ryzyka i chorobach sprzyjających udarowi mózgu. Na dużą zachorowalność i dramatycznie wysok...

Edukacja

Udar mózgu – epidemiologia, statystyki

Wśród przyczyn zgonów w świecie udary mózgu zajmują drugie miejsce, w krajach rozwiniętych trzecie (po chorobach serca i nowotworach), a w Pols...